Jognyilatkozat


A weboldalakon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik, felhasználásából - beleértve az esetlegesen hibásan vagy hiányosan közölt tartalmat is - eredő kártérítési, felelősségi igényeket visszautasítjuk.


Takarékszövetkezetünk nem vállal felelősséget az adatok, információk témájáért, helyességéért, teljességéért, pontosságáért, minőségéért; a mindenkori hatályos adatokat, információkat, általa nyújtott szolgáltatások feltételeit az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben elhelyezett üzletszabályzatai és hirdetményei tartalmazzák. A weboldalon szereplő ajánlatok kötelezettség nélküliek. Az oldal egy részét vagy a teljes szöveget, beleértve az összes ajánlatot a Takarékszövetkezet mindenféle előzetes bejelentés nélkül kiterjesztheti, módosíthatja, részben vagy teljes egészében törölheti.


Felelősség kizárása: A Kondorosi Takarékszövetkezet nem felel azon költségekért, károkért, veszteségekért, amelyek a weboldalak bármelyikének használatával összefüggésben keletkeznek, ide értve a használatra képtelen állapotot, az üzemzavart, az illetéktelen megváltoztatást, az információ elveszését, módosulását, az információtovábbítás esetleges késedelmét, számítógépes vírusfertőzést, vonal- vagy rendszerhibát is.


Személyes adatok védelme: A Kondorosi Takarékszövetkezet semmiféle személyes adatot nem gyűjt, illetve kér az weboldalain, azzal, hogy Ön az Internet keresztül bármely személyes adatát elküldi a Kondorosi Takarékszövetkezet részére, hozzájárul ahhoz, hogy azokat a Takarékszövetkezet nyilvántartsa, kezelje. Takarékszövetkezetünk kijelenti, hogy bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.) rendelkezései szerint kezel. A Kondorosi Takarékszövetkezet kijelenti, hogy az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.


Banktitok védelme: A Kondorosi Takarékszövetkezet kijelenti, hogy az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek nála vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezel.


Szerzői jog: A Kondorosi Takarékszövetkezet weboldalai, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azokat bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni vagy a személyes használatot meghaladó mértékben tárolni, nyomtatni kizárólag a Kondorosi Takarékszövetkezet kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Copyright Kondorosi Takarékszövetkezet © 2015. All Rights Reserved.