Elszámolási és forintosítási információk.

 

Közlemény közjegyzői kötelezettségvállalásról

A Kondorosi Takarékszövetkezet a 2014. évi XL. törvény (Elszámolási törvény) 32/B.§ (5) bekezdése alapján ezúton tájékoztatja az érintett fogyasztókat, hogy 2015.03.27-én dr. Sándor József közjegyző előtt visszavonhatatlan és feltétlen kötelezettségvállalást tett arra, hogy a 2014. évi XXXVIIII. törvény 6.§ (2) bekezdése szerinti valamennyi fogyasztói kölcsönszerződés vonatkozásában az egyoldalú szerződésmódosítás miatt felszámított kamat-, költség-, illetve díjemelések alapján megfizetett összegekkel - a fogyasztónak minősülő ügyfelei javára - a törvény rendelkezései szerint túlfizetésként elszámol.

 

 


FORMANYOMTATVÁNY MINTÁK:

-  a Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány minták internetes, MNB honlapon belüli elérhetőségének pontos megjelölése...

-  a Pénzügyi Békéltető Testület elszámolás felülvizsgálata tárgyában hozott döntésének megváltoztatása iránti polgári nemperes eljárás megindítására szolgáló formanyomtatvány minták internetes, MNB honlapon belüli elérhetőségének pontos megjelölése...

 

Copyright Kondorosi Takarékszövetkezet © 2015. All Rights Reserved.